Trả lời câu hỏi thảo luận 7 trang 73 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

 Quan sát hình 15.4, em hãy nhận xét về sự phân bố thành phần các chất có trong hỗn hợp đồng nhất và không đồng nhất?


Lời giải chi tiết

- Trong hỗn hợp đồng nhất: Các thành phần phân bố đồng đều ở mọi vị trí

- Trong hỗn hợp không đồng nhất: các thành phần phân bố không đều xét trên toàn hỗn hợp


Loigiaihay.comBình chọn:
4 trên 4 phiếu