Giải bài 1 trang 80 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy hoàn thành thông tin theo mẫu ở bảng sau:


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chất tinh khiết: được tạo ra từ một chất duy nhất

Hỗn hợp: được tạo ra khi hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau

Hỗn hợp đồng nhất là hỗn hợp có thành phần giống nhau tại mọi vị trí trong toàn bộ hỗn hợp

Hỗn hợp không đồng nhất là hỗn hợp có thành phần không giống nhau trong toàn bộ hỗn hợp


Lời giải chi tiết

 

Loigiaihay.comBình chọn:
3.8 trên 5 phiếu