Trả lời câu hỏi thảo luận 13 trang 76 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Từ thí nghiệm 1, em hãy cho biết dầu ăn và ethanol, chất nào tan hoàn toàn trong nước? Hỗn hợp thu được và đồng nhất hay không đồng nhất?


Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Dầu ăn không tan trong nước

- Ethanol tan được trong nước

Lời giải chi tiết

- Cho dầu ăn vào nước thu được hỗn hợp không đồng nhất

- Cho etanol vào nước thu được hỗn hợp đồng nhất

- Ethanol là chất tan hoàn toàn trong nước. Hỗn hợp thu được là hỗn hợp đồng nhất.


Loigiaihay.comBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu