Giải bài 6 trang 80 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Cho các từ: Hỗn hợp đồng nhất, hỗn hợp không đồng nhất, nhũ tương, huyền phù, dung dịch, sương, bụi, bọt. Chọn từ phù hợp điền vào các ô từ (1) đến (6) trong sơ đồ dưới đây:


Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hỗn hợp đồng nhất: hỗn hợp có thành phần giống nhau tại mọi vị trí trong toàn bộ hỗn hợp

- Hỗn hợp không đồng nhất: hỗn hợp có thành phần không giống nhau trong toàn bộ hỗn hợp

- Dung dịch: hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi

- Huyền phù: hỗn hợp không đồng nhất gồm các hạt chất rắn phân tán lơ lửng trong môi trường chất lỏng

- Nhũ tương: hỗn hợp không đồng nhất gồm nhiều chất lỏng không tan vào nhau


Lời giải chi tiết

(1) Hỗn hợp đồng nhất

(2) huyền phù

(3) dung dịch

(4) bọt

(5) bụi

(6) sương


Loigiaihay.comBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu