Bài 22: Phân loại thế giới sống

Bình chọn:
4.4 trên 108 phiếu
Phân loại thế giới sống

Lý thuyết Phân loại thế giới sống KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Mở đầu trang 101 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Theo em, chúng ta nên dựa vào tiêu chí nào để phân loại sinh vật vào các nhóm phân loại.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 1 trang 101 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Vẽ và chú thích một cơ thể đơn bào.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 2 trang 101 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Thế giới sống có thể được phân loại theo những tiêu chí nào? Trên cơ sở đó, em hãy phân loại các sinh vật trong hình 22.1

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 3 trang 102 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 22.2, em hãy kể tên các bậc phân loại sinh vật theo thứ tự từ thấp đến cao trong thế giới sống.

Xem lời giải

Luyện tập trang 102 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Từ cách phân loại loài Gấu đen châu mỹ, em hãy cho biết các bậc phân loại của loài Gấu trắng trong hình 22.3.

Xem lời giải

Luyện tập trang 103 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Nêu cách gọi tên khoa học của một số loài sau đây, biết

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận trang 103 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 22.4, em hãy cho biết sinh vật có những cách gọi tên nào?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 5 trang 104 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 22.5, hãy cho biết sinh vật được chia thành mấy giới? Kể tên một số đại diện sinh vật thuộc mỗi giới.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 6 trang 104 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em có thể phân biệt năm giới sinh vật dựa vào những tiêu chí nào.

Xem lời giải

Luyện tập trang 105 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy xác định môi trường sống của đại diện các sinh vật thuộc năm giới bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 7 trang 105 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 22.6, em hãy nêu các đặc điểm được sử dụng để phân biệt các sinh vật trong hình

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 8 trang 105 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy cho biết cách xây dựng khóa lưỡng phân trong hình 22.7.

Xem lời giải

Vận dụng trang 106 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Liên hệ việc sắp xếp các loại sách vào giá sách với việc sắp xếp các sinh vật của thế giới tự nhiên vào các nhóm phân loại có ý nghĩa gì?

Xem lời giải

Bài 1 trang 106 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Thế giới sinh vật được chia vào các bậc phân loại từ nhỏ đến lớn theo trật tự.

Xem lời giải

Bài 2 trang 106 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy xác định tên giống, loài, tác giả, năm tìm ra loài đó.

Xem lời giải

Bài 3 trang 106 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình ảnh dưới đây, gọi tên sinh vật và cho biết sinh vật đó thuộc giới nào.

Xem lời giải