Trả lời câu hỏi thảo luận 5 trang 104 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình 22.5, hãy cho biết sinh vật được chia thành mấy giới? Kể tên một số đại diện sinh vật thuộc mỗi giới.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Sinh vật được chia thành 5 giới

Giới thực vật: cỏ, hoa, lúa, rêu...

Giới nấm: nấm men, nấm sợi, nấm mốc

Giới động vật: gấu, cá, chim, khỉ,...

Giới nguyên sinh: tảo, nấm nhầy, trùng roi,...

Giới Khởi sinh: vi khuẩn E.coli,...


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu