Trả lời câu hỏi thảo luận 8 trang 105 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy cho biết cách xây dựng khóa lưỡng phân trong hình 22.7.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Cách xây dựng khóa lưỡng phân: là dựa trên một đôi đặc điểm đối lập để phân chia chúng thành hai nhóm cho đến khi mỗi nhóm chỉ còn lại một sinh vật.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu