Trả lời luyện tập trang 105 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy xác định môi trường sống của đại diện các sinh vật thuộc năm giới bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nêu ví dụ các đại diện và xác định môi trường sống.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu