Bài 40: Lực ma sát

Bình chọn:
4.1 trên 124 phiếu
Lý thuyết Lực ma sát

Lý thuyết Lực ma sát KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu trang 172 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 172 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Để di chuyển tủ gỗ trên sàn, bạn A đã đẩy tủ gỗ về phía trước. Tuy nhiên, việc đẩy tủ chuyển động như thế rất khó. Tại sao lại như vậy?

Xem lời giải

1. Khái niệm lực ma sát
Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 172 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Lực cản trở khi tủ gỗ chuyển động trên mặt bàn là lực tiếp xúc hay lực không tiếp xúc?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 172 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Khi kéo khối gỗ trượt đều trong hai trường hợp hình 40.1 và 40.2, tại sao giá trị đo được của lực kế lại khác nhau?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 173 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào kết quả thí nghiệm và hình 40.1, 40.2, em hãy giải thích về nguyên nhân xuất hiện của lực ma sát.

Xem lời giải

Luyện tập mục 1 trang 173 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Lấy ví dụ về lực ma sát trong cuộc sống quanh ta.

Xem lời giải

2. Lực ma sát trượt
Câu hỏi thảo luận mục 2 trang 173 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Sau khi rời tay khỏi khối gỗ (hình 40.3), khối gỗ chuyển động như thế nào? Tại sao?

Xem lời giải

Luyện tập mục 2 trang 173 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Lấy một ví dụ về lực ma sát trượt trong cuộc sống.

Xem lời giải

3. Lực ma sát nghỉ
Câu hỏi thảo luận mục 3 trang 173 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trong thí nghiệm 2, vì sao khi kéo khối gỗ một lực mà nó vẫn nằm yên trên mặt bàn?

Xem lời giải

Luyện tập mục 3 trang 174 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Lấy một ví dụ về ma sát nghỉ trong đời sống.

Xem lời giải

4. Tác dụng và ảnh hưởng của lực ma sát
Câu hỏi thảo luận mục 4 trang 174 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Lực ma sát có tác dụng như thế nào khi vật chuyển động?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 4 trang 174 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Khi người đi bộ trên mặt đường trơn, điều gì sẽ xảy ra?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 4 trang 174 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Khi người lái xe bóp phanh, điều gì xảy ra nếu má phanh bị mòn?

Xem lời giải

Luyện tập mục 4 trang 174 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Lấy ví dụ về tác dụng cản trở và thúc đẩy chuyển động của lực ma sát.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 4 trang 175 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Tại sao sau một thời gian sử dụng dép, lốp xe thì chúng đều bị mòn đi?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 4 trang 175 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy nêu hai ví dụ về ảnh hưởng có lợi và có hại của ma sát trong giao thông.

Xem lời giải

Xem thêm