Bài 40: Lực ma sát

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mở đầu trang 172 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 172 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Để di chuyển tủ gỗ trên sàn, bạn A đã đẩy tủ gỗ về phía trước. Tuy nhiên, việc đẩy tủ chuyển động như thế rất khó. Tại sao lại như vậy?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 172 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 172 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Lực cản trở khi tủ gỗ chuyển động trên mặt bàn là lực tiếp xúc hay lực không tiếp xúc?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 173 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 173 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Sau khi rời tay khỏi khối gỗ (hình 40.3), khối gỗ chuyển động như thế nào? Tại sao?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 3 trang 173 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 3 trang 173 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Trong thí nghiệm 2, vì sao khi kéo khối gỗ một lực mà nó vẫn nằm yên trên mặt bàn?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 4 trang 174 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 4 trang 174 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Lực ma sát có tác dụng như thế nào khi vật chuyển động?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 5 trang 175 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 5 trang 175 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Quan sát hình 40.9 và cho biết vì sao các vận động viên đua xe thường cúi khom thân người gần như song song với mặt đường?

Xem lời giải

Bài 1 trang 176 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 1 trang 176 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Lực xuất hiện trong trường hợp nào sau đây không phải là lực ma sát?

Xem lời giải

Bài 2 trang 176 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 2 trang 176 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Trường hợp nào sau đây xuất hiện lực ma sát trượt?

Xem lời giải

Bài 3 trang 176 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 3 trang 176 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Tại sao mặt lốp ô tô vận tải phải có khía sâu hơn mặt lốp xe đạp?

Xem lời giải

Bài 4 trang 176 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 4 trang 176 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Quan sát các đồ vật trong nhà và trả lời các câu hỏi sau:

Xem lời giảiHỏi bài