Bài 29: Thực vật

Bình chọn:
4.4 trên 121 phiếu
Thực vật

Lý thuyết Thực vật KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Mở đầu trang 131 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Theo em, các bạn có thể liệt kê được hết tên các loài thực vật trong vườn trường không?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 1 trang 131 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 29.1, hãy kể tên một số đại diện thuộc các nhóm thực vật. Xác định đặc điểm của mỗi nhóm."

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 2 trang 131 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Có thể phân biệt nhóm Rêu và nhóm Dương xỉ nhờ đặc điểm cấu tạo bên trong nào?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 3 trang 131 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Đặc điểm nào giúp em phân biệt Hạt trần và cây hạt kín.

Xem lời giải

Luyện tập trang 131 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy cho biết môi trường sống của thực vật bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Xem lời giải

Luyện tập trang 132 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào đặc điểm các nhóm thực vật, hãy xây dựng khóa lưỡng phân theo gợi ý sau:

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 4 trang 134 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 29.2 và 29.3, em hãy nêu vai trò của thưc vật trong tự nhiên.

Xem lời giải

Luyện tập trang 134 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Điều gì xảy ra với các sinh vật trong chuỗi thức ăn hình 29.2 nếu số lượng loài cỏ bị giảm đi đáng kể?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 5 trang 134 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 29.4, hãy cho biết hàm lượng khí carbon dioxide và oxygen trong không khí được cân bằng như thế nào? Từ đó, hãy nêu vai trò của thực vật trong điều hòa khí hậu.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 6 trang 135 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 29.5, em hãy cho biết tại sao phải trồng cây gây rừng.

Xem lời giải

Luyện tập trang 135 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Việc trồng nhiều cây xanh có lợi ích gì đối với vấn đề bảo vệ môi trường.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 7 trang 136 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 29.7, hãy nêu vai trò của thực vật đối với đời sống con người.

Xem lời giải

Luyện tập trang 136 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Nêu vai trò của một số loài thực vật ở địa phương em theo mẫu sau:

Xem lời giải

Vận dụng trang 137 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Tại sao nói "rừng xanh là lá phổi xanh" của Trái Đất.

Xem lời giải

Bài 1 trang 137 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Nhóm thực vật nào sau đây có đặc điểm có mạch, có hạt, không có hoa?

Xem lời giải

Bài 2 trang 137 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy lập bảng phân biệt đặc điểm cơ bản của các nhóm: Rêu, Dương xỉ, Hạt trần, Hạt kín.

Xem lời giải

Bài 3 trang 137 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Cho các từ: rễ, ngọn, thân, mạch dẫn, lá, túi bào tử, bào tử.

Xem lời giải

Bài 4 trang 137 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy lựa chọn các sinh vật phù hợp với các số trong sơ đồ trên.

Xem lời giải