Giải bài 2 trang 137 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy lập bảng phân biệt đặc điểm cơ bản của các nhóm: Rêu, Dương xỉ, Hạt trần, Hạt kín.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết Đa dạng thực vật.

Lời giải chi tiết

Cơ quan

Rêu

Dương xỉ

Hạt trần

Hạt kín

Cơ quan sinh dưỡng

Rễ giả

Thân và lá chưa có mạch dẫn

Rễ thật

Thân và lá có mạch dẫn

Rễ cọc, thân gỗ, lá kim.

Rễ cọc, rễ chùm; thân gỗ, thân cỏ...; lá đơn, lá kép...

Cơ quan sinh sản

Sinh sản bằng bào tử

Cơ quan sinh sản: túi bào tử

Sinh sản bằng bào tử.

Cơ quan sinh sản là túi bào tử.

Chưa có hoa, cơ quan sinh sản là nón, hạt nằm trên lá noãn hở

Có hoa , cơ quan sinh sản là hạt, hạt nằm trong quả

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 29: Thực vật


Hỏi bài