Trả lời câu hỏi thảo luận 6 trang 135 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình 29.5, em hãy cho biết tại sao phải trồng cây gây rừng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Trồng cây rừng để tăng độ che phủ, bảo vệ môi trường, giữ đất chống xói mòn, giữ nước ngầm ở vùng đồi núi, chắn cát bay, bảo vệ bờ biển ở vùng ven biển, góp phần làm giảm bớt lũ lụt, khô hạn.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 29: Thực vật


Hỏi bài