Trả lời luyện tập trang 136 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Nêu vai trò của một số loài thực vật ở địa phương em theo mẫu sau: 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ thực tế.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 29: Thực vật


Hỏi bài