Giải bài 3 trang 137 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Cho các từ: rễ, ngọn, thân, mạch dẫn, lá, túi bào tử, bào tử. Sử dụng các từ đã cho để hoàn thành đoạn thông tin sau:

Cây rêu gồm có (1) .... (2)... , chưa có (3) ... chính thức. Trong thân và lá rêu chưa có (4)...

Rêu sinh sản bằng (5)... được chứa trong (6) .... cơ quan này nằm ở (7)... cây rêu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết Rêu.

Lời giải chi tiết

(1) thân   

(2) lá   

(3) rễ   

(4) mạch dẫn   

(5) bào tử   

(6) túi bào tử   

 (7) ngọn

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 29: Thực vật


Hỏi bài