Trả lời câu hỏi thảo luận 2 trang 131 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Có thể phân biệt nhóm Rêu và nhóm Dương xỉ nhờ đặc điểm cấu tạo bên trong nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết Rêu và Dương xỉ.

Lời giải chi tiết

Phân biệt nhóm Rêu và nhóm Dương xỉ nhờ đặc điểm bên trong đó là: có mạch dẫn hay không (rêu không có mạch dẫn, dương xỉ có hệ mạch dẫn).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 29: Thực vật