Trả lời mở đầu trang 131 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Giờ ra chơi, các bạn đố nhau xem ai có thể kể tên của nhiều loài thực vật trong vườn trường nhnất. Theo em, các bạn có thể liệt kê được hết tên các loài thực vật trong vườn trường không?

Lời giải chi tiết

Các bạn không thể liệt kê được hết các loài thực vật trong vườn trường vì thực vật vô cùng đa dạng và phong phú, rất nhiều loài các bạn chưa biết tên chính xác.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 29: Thực vật


Hỏi bài