Trả lời luyện tập trang 131 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy cho biết môi trường sống của thực vật bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết Đa dạng thực vật.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 29: Thực vật