Bài 10: Không khí và bảo vệ môi trường không khí

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mở đầu trang 48 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Không khí xung quanh chúng ta, em có biết không khí chứa chất gì không? Không khí cũng rất dễ bị ô nhiễm do tác động của thiên nhiên và con người. Vậy tính chất và sự ô nhiễm không khí làm ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống? Biện pháp nào để bảo vệ môi trường không khí?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 1 trang 48 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trong bản tin dự báo thời tiết thường có dự báo về độ ẩm của không khí (hình 10.1). Điều đó chứng tỏ trong không khí có chứa chất gì? Chất đó được tạo ra từ đâu?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 2 trang 48 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát biểu đồ hình 10.2, em hãy cho biết không khí là một chất hay hỗn hợp nhiều chất.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 3 trang 48 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Không khí có duy trì sự cháy và sự sống không? Vì sao?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 4 trang 48 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Tỉ lệ thể tích khí oxygen và nitrogen trong không khí bằng bao nhiêu?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 5 trang 49 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát thí nghiệm (hình 10.3), nếu úp ống thủy tinh vào ngọn nến đang cháy thì ngọn nến có tiếp tục cháy không? Giải thích.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 6 trang 49 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Sau khi ngọn nến tắt, mực nước trong cốc thủy tinh thay đổi như thế nào? Giải thích.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 7 trang 49 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Từ kết quả thí nghiệm, xác định phần trăm thể tích của oxygen trong không khí. So sánh với kết quả trong biểu đồ hình 10.2

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 8 trang 49 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Từ hiểu biết của mình, em hãy cho biết không khí có vai trò gì trong cuộc sống?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 9 trang 50 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em đã bao giờ ở trong khu vực không khí bị ô nhiễm chưa? Không khí lúc đó có đặc điểm gì?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 10 trang 50 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy tìm hiểu và cho biết những tác hại do không khí bị ô nhiễm gây ra.

Xem lời giải

câu hỏi thảo luận 11 trang 51 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy liệt kê các nguồn gây ô nhiễm không khí.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 12 trang 51 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy tìm hiểu và cho biết những chất nào gây ô nhiễm không khí?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 13 trang 51 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát các hình 10.6 đến 10.11, em hãy điền thông tin theo mẫu ở bảng 10.1

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 14 trang 52 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Có thể giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí được không? Để làm được điều đó, chúng ta cần phải làm gì?

Xem lời giải

Luyện tập trang 52 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy nêu một số nguồn gây ô nhiễm không khí và đề xuất biện pháp khắc phục

Xem lời giải

Vận dụng trang 53 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Khi đang ở trong khu vực không khí bị ô nhiễm, em cần làm gì để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình?

Xem lời giải

Bài 1 trang 53 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Các nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu là gì? Nêu các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí

Xem lời giải

Bài 2 trang 53 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Ô nhiễm không khí ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe con người ? Em hãy đề xuất một số biện pháp nhằm bảo vệ bầu không khí trường học nơi ở của em

Xem lời giải

Bài 3 trang 53 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy giải thích vì sao số lượng oxygen trong không khí hầu như không đổi mặc dù hàng ngày con người dùng rất nhiều oxygen cho nhu cầu hô hấp và sản xuất trong công nghiệp

Xem lời giải

Xem thêm

Các chương, bài khácHỏi bài