Trả lời câu hỏi thảo luận 3 trang 48 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Không khí có duy trì sự cháy và sự sống không? Vì sao

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Oxygen duy trì sự sống và sự cháy

Lời giải chi tiết

Trong không khí có chứa đến 21% là oxygen. Oxygen là chất có khả năng duy trì sự cháy và sự sống

=> Không khí có thể duy trì sự sống và sự cháy. 


Loigiaihay.comBình chọn:
3.7 trên 6 phiếu