Bài 20: Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào

Bình chọn:
4.5 trên 162 phiếu
Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào

Lý thuyết Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Mở đầu trang 94 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Vậy với cơ thể đa bào, các tế bào có sự phối hợp hoạt động với nhau như thế nào để tạo thành cơ thể sống?

Xem lời giải

Câu hỏi câu hỏi thảo luận 1 trang 94 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo CH1

Quan sát hình 20.1, 20.2 và trả lời câu hỏi:

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 2 trang 94 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Nhận xét về hình dạng cấu tạo tế bào hình thành nên mỗi loại mô

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 3 trang 94 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy dự đoán chức năng của các tế bào trong một mô

Xem lời giải

Luyện tập trang 94 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Cơ thể con người được cấu tạo từ những loại mô nào? Cho ví dụ.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 4 trang 95 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 20.3a và cho biết lá cây được cấu tạo từ những loại mô nào?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 5 trang 95 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 20.3b và cho biết dạ dày được cấu tạo từ những loại mô nào?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 6 trang 95 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Mô và cơ quan có mỗi liên hệ với nhau như thế nào?

Xem lời giải

Luyện tập trang 95 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy kể tên một số cơ quan trong cơ thể con người và cho biết tim được cấu tạo từ những loại mô nào?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 7 trang 96 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 20.4, 20.5 và trả lời câu hỏi từ 7 đến 12. Cho biết các hệ cơ quan cấu tạo nên cây cà chua.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 8 trang 96 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 20.4, 20.5 và trả lời câu hỏi từ 7 đến 12. Gọi tên các cơ quan cấu tạo nên hệ chồi tương ứng với các số (1) đến (4) trong hình và nêu chức năng của mỗi cơ quan này. 

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 9 trang 96 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 20.4, 20.5 và trả lời câu hỏi từ 7 đến 12. Nêu chức năng của hệ rễ.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 10 trang 96 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 20.4, 20.5 và trả lời câu hỏi từ 7 đến 12. Hãy kể tên một số cơ quan cấu tạo nên hệ tiêu hoá ở người và gọi tên các số từ (5) đến (9).

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 11 trang 96 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 20.4, 20.5 và trả lời câu hỏi từ 7 đến 12. Ở người có những hệ cơ quan nào? Nêu chức năng của hệ tiêu hoá.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luạn 12 trang 96 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 20.4, 20.5 và trả lời câu hỏi từ 7 đến 12. Điều gì sẽ xảy ra nếu trong cơ thể có một hệ cơ quan nào đó ngừng hoạt động?

Xem lời giải

Luyện tập trang 96 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Điều gì sẽ xảy ra nếu cây cà chua bị mất đi hệ rễ?

Xem lời giải

Vận dụng trang 96 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Nêu tên các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào tương ứng với các số từ (1) đến (5) trong hình sau.

Xem lời giải

Bài 1 trang 97 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Đơn vị cấu tạo và chức năng cơ bản của mọi cơ thể sống là.

Xem lời giải

Bài 2 trang 97 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trong cơ thể đa bào, tập hợp các tế bào giống nhau cùng thực hiện một chức năng nhất định được gọi là.

Xem lời giải

Xem thêm