Trả lời câu hỏi thảo luận 3 trang 94 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy dự đoán chức năng của các tế bào trong một mô.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 20.1 và 20.2.

Lời giải chi tiết

Chức năng của các tế bào trong một mô giống nhau.


Bình chọn:
4.6 trên 9 phiếu