Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Lý thuyết Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

1. Từ tế bào đến mô

Mô là tập hợp một nhóm tế bào giống nhau về hình dạng và cùng thực hiện một chức năng nhất định.

- Mô thực vật: Mô phân sinh, mô biểu bì, mô dẫn, mô cơ bản.

- Mô động vật: Mô cơ, mô thần kinh, mô liên kết, mô biểu bì.

2. Từ mô đến cơ quan

Cơ quan là tập hợp của nhiều mô cùng thực hiện một chức năng trong cơ thể.

- Cơ quan ở thực vật: Rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt.

- Cơ quan ở động vật: Dạ dày, ruột gan, tim, phổi, mắt, mũi, miệng,…

3. Từ cơ quan đến cơ thể

- Hệ cơ quan là tập hợp một số cơ quan cùng hoạt động để thực hiện một chức năng nhất định.

+ Thực vật: Hệ chồi, hệ rễ.

+ Động vật: Hệ vận động, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp,…

- Cơ thể đa bào được cấu tạo từ nhiều cơ quan và hệ cơ quan hoạt động thống nhất, nhịp nhàng để thực hiện chức năng sống.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài