Trả lời mở đầu trang 94 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Ở cơ thể đơn bào, mỗi tế bào là một cơ thể. Vậy với cơ thể đa bào, các tế bào có sự phối hợp hoạt động với nhau như thế nào để tạo thành cơ thể sống?

Lời giải chi tiết

Ở cơ thể đa bào, các tế bào được tập hợp thành các tổ chức cao hơn là mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể hoạt động thống nhất nhịp nhàng để thực hiện các chức năng sống.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài