Trả lời luyện tập trang 94 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Cơ thể con người được cấu tạo từ những loại mô nào? Cho ví dụ.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Cơ thể con người được cấu tạo nên từ những loại mô như: mô cơ, mô thần kinh, mô liên kết, mô biểu bì.

Ví dụ: mô biểu bì dạ dày; mô liên kết: mô mỡ, mô xương; mô thần kinh: nơron, tế bào thần kinh đệm; mô cơ: mô cơ tim, mô cơ tay

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu