Trả lời câu hỏi thảo luận 6 trang 95 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Mô và cơ quan có mỗi liên hệ với nhau như thế nào?

Đề bài

Mô và cơ quan có mỗi liên hệ với nhau như thế nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Một cơ quan được cấu tạo nên từ nhiều loại mô.

Lời giải chi tiết

Mối liên hệ giữa mô và cơ quan: cơ quan là tập hợp của nhiều mô cùng thực hiện một chức năng trong cơ thể.


Bình chọn:
4.8 trên 36 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí