Trả lời câu hỏi thảo luận 6 trang 95 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Mô và cơ quan có mỗi liên hệ với nhau như thế nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Một cơ quan được cấu tạo nên từ nhiều loại mô.

Lời giải chi tiết

Mối liên hệ giữa mô và cơ quan: cơ quan là tập hợp của nhiều mô cùng thực hiện một chức năng trong cơ thể.


Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu