Trả lời câu hỏi thảo luận 10 trang 96 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình 20.4, 20.5 và trả lời câu hỏi từ 7 đến 12. Hãy kể tên một số cơ quan cấu tạo nên hệ tiêu hoá ở người và gọi tên các số từ (5) đến (9).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 20.4 và 20.5.

Lời giải chi tiết

Một số cơ quan cấu tạo nên hệ tiêu hóa ở người: miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, trực tràng, ống hậu môn và hậu môn.

(5). miệng,

(6). thực quản,

(7). dạ dày,  

(8). ruột,

(9). hậu môn.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu