Trả lời câu hỏi thảo luận 4 trang 95 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình 20.3a và cho biết lá cây được cấu tạo từ những loại mô nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Lá cây được tạo nên từ những loại mô sau: mô biểu bì, mô giậu, mô mềm, mô dẫn.


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu