Trả lời câu hỏi thảo luận 12 trang 96 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Điều gì sẽ xảy ra nếu trong cơ thể có một hệ cơ quan nào đó ngừng hoạt động?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 20.4 và 20.5.

Lời giải chi tiết

Nếu trong cơ thể có một hệ cơ quan dừng hoạt động: Khi một cơ quan ngừng hoạt động thì quá trình trao đổi chất sẽ không diễn ra và con người sẽ không lấy được thức ăn, nước uống, không khí, khi đó con người sẽ chết.


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu