Trả lời luyện tập trang 96 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Điều gì sẽ xảy ra nếu cây cà chua bị mất đi hệ rễ?

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 


Câu 1

Điều gì sẽ xảy ra nếu cây cà chua bị mất đi hệ rễ?


Lời giải chi tiết:

Nếu cây cà chua bị mất hệ rễ: cây cà chua đó sẽ không thể đứng bám vào lòng đất được và  sẽ chết vì không có rễ để hút nước cũng như dinh dưỡng trong lòng đất để cung cấp cho các quá trình trao đổi chất trong cây.

Câu 2

Vẽ bảng sau vào vở và hoàn thành theo mẫu sau:

 

Lời giải chi tiết:

Hoàn thành bảng: 

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu