Trả lời câu hỏi thảo luận 9 trang 96 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình 20.4, 20.5 và trả lời câu hỏi từ 7 đến 12. Nêu chức năng của hệ rễ.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 20.4 và 20.5.

Lời giải chi tiết

Chức năng của hệ rễ:

- Bám cây vào lòng đất.

- Hút nước và các chất khoáng.

- Hô hấp.


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu