Trả lời câu hỏi thảo luận 8 trang 96 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Gọi tên các cơ quan cấu tạo nên hệ chồi tương ứng với các số (1) đến (4) trong hình và nêu chức năng của mỗi cơ quan này. 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 20.4 và 20.5.

Lời giải chi tiết

Các cơ quan cấu tạo nên hệ chồi:

(1). thân cây: là bộ phận chuyển tiếp giữa gốc rễ với cành lá, làm chức năng dẫn truyền nước, muối khoáng và các chất hữu cơ đi nuôi cây trên cơ thể thực vật, thân cây có thể đảm nhiệm chức năng nâng đỡ cây và dự trữ chất dinh dưỡng.

(2). hoa: chức năng sinh sản, tạo điều kiện thụ phấn chéo hoặc tự thụ phấn tạo ra quả và hạt.

(3). quả: chức năng bảo vệ hạt.

(4). lá: chức năng quang hợp, trao đổi khí và hô hấp; ngoài ra lá cây còn có chức năng sinh sản sinh dưỡng, dự trữ hoặc tự vệ ở thực vật.


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu