Trả lời câu hỏi thảo luận 7 trang 96 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Quan sát hình 20.4, 20.5 và trả lời câu hỏi từ 7 đến 12. Cho biết các hệ cơ quan cấu tạo nên cây cà chua.

Đề bài

Cho biết các hệ cơ quan cấu tạo nên cây cà chua.

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Các hệ cơ quan cấu tạo nên cây cà chua đó là: hệ chồi và hệ rễ.


Bình chọn:
4.8 trên 29 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí