Trả lời câu hỏi thảo luận 7 trang 96 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình 20.4, 20.5 và trả lời câu hỏi từ 7 đến 12.

 

Cho biết các hệ cơ quan cấu tạo nên cây cà chua.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Các hệ cơ quan cấu tạo nên cây cà chua đó là: hệ chồi và hệ rễ.


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu