Trả lời câu hỏi thảo luận 1 trang 94 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình 20.1, 20.2 và trả lời câu hỏi:

Hãy cho biết mối quan hệ từ tế bào đến mô

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình

Lời giải chi tiết

Mối quan hệ từ tế bào đến mô: các tế bào thực hiện cùng một chức năng tập hợp lại thành một nhóm tạo thành mô.


Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu