Bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên

Bình chọn:
4.3 trên 98 phiếu
Giới thiệu về Khoa học tự nhiên

Lý thuyết Giới thiệu về Khoa học tự nhiên KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Mở đầu trang 6 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Vậy khoa học tự nhiên nghiên cứu những gì và đóng vai trò như thế nào trong cuộc sống?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 1 trang 6 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hoạt động nào trong các hình 1.1 đến 1.6 là hoạt động nghiên cứu khoa học?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 2 trang 7 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy cho biết vai trò của khoa học tự nhiên được thể hiện trong các hình 1.7 đến 1.10

Xem lời giải

Luyện tập trang 7 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy kể tên một số hoạt động trong thực tế có đóng góp vai trò của khoa học tự nhiên

Xem lời giải

Vận dụng trang 7 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hệ thống tưới nước tự động được bà con nông dân lắp đặt để tưới tiêu quy mô lớn. Hãy cho biết vai trò nào của khoa học tự nhiên trong hoạt động đó?

Xem lời giải

Bài 1 trang 7 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hoạt động nào sau đây của con người là hoạt động nghiên cứu khoa học?

Xem lời giải

Bài 2 trang 7 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hoạt động nào sau đây của con người không phải là hoạt động nghiên cứu khoa học?

Xem lời giải