Trả lời câu hỏi thảo luận 1 trang 6 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hoạt động nào trong các hình 1.1 đến 1.6 là hoạt động nghiên cứu khoa học?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào định nghĩa hoạt động nghiên cứu khoa học.

Lời giải chi tiết

Các hoạt động nghiên cứu khoa học là 1.2, 1.6.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài