Trả lời vận dụng trang 7 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hệ thống tưới nước tự động được bà con nông dân lắp đặt để tưới tiêu quy mô lớn. Hãy cho biết vai trò nào của khoa học tự nhiên trong hoạt động đó?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Trong hoạt động này, vai trò của KHTN là ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, nâng cao năng suất sản xuất.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu