Giải bài 2 trang 7 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hoạt động nào sau đây của con người không phải là hoạt động nghiên cứu khoa học?

A. Theo dõi nuôi cấy mô cây trồng trong phòng thí nghiệm.

B. Làm thí nghiệm điều chế chất mới.

C. Lấy mẫu đất để phân loại đất trồng.

D. Sản xuất phân bón hoá học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào định nghĩa và đối tượng của hoạt động nghiên cứu khoa học.

Lời giải chi tiết

Sản xuất phân bón hóa học không phải hoạt động nghiên cứu khoa học mà là hoạt động ứng dụng, sản xuất sản phầm. A, B, C là hoạt động nghiên cứu khoa học.

Chọn D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài