Trả lời luyện tập trang 7 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy kể tên một số hoạt động trong thực tế có đóng góp vai trò của khoa học tự nhiên.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Tưới nước bằng hệ thống tự động, Di chuyển bằng các phương tiện giao thông, Trao đổi, tìm hiểu thông tin qua internet...


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Hỏi bài