Bài 13: Một số nguyên liệu

Bình chọn:
4.8 trên 82 phiếu
Một số nguyên liệu

Lý thuyết Một số nguyên liệu KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Mở đầu trang 64 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Các công trình xây dựng, đồ dùng trong nhà đều được làm từ các nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên như đá, cát gỗ, kim loại,...Vậy nguyên liệu có tính chất gì? Chúng được khai thác, sử dụng như thế nào?

Xem lời giải

1. Một số nguyên liệu thông dụng
Câu hỏi thảo luận 1 trang 64 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy quan sát và cho biết các nguyên liệu trong hình 13.1 tương ứng các nguyên liệu nào sau đây: cát, quặng bauxite, đá vôi, tre

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 2 trang 64 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Có thể tạo nên vật liệu và sản phẩm nào từ các nguyên liệu trong hình 13.1?

Xem lời giải

2. Một số tính chất và ứng dụng của nguyên liệu
Câu hỏi thảo luận 3 trang 65 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Tìm hiểu về một số nguyên liệu sử dụng trong đời sống và trong công nghiệp, em hãy hoàn thành thông tin theo mẫu bảng 13.1

Xem lời giải

3. Sử dụng nguyên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững
Câu hỏi thảo luận 4 trang 65 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 13.2 và 13.3 em hãy cho biết việc khai thác các nguyên liệu khoáng sản tự phát và có đảm bảo an toàn không? Giải thích.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 5 trang 65 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Sử dụng nguyên liệu như thế nào để đảm bảo an toàn, hiệu quả?

Xem lời giải

Luyện tập trang 65 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Tại sao phải sử dụng nhiên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 6 trang 66 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy nêu một số biện pháp sử dụng nguyên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững.

Xem lời giải

Luyện tập trang 66 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy kể tên một số đồ vật trong gia đình và cho biết chúng được tạo ra từ nguyên liệu nào?

Xem lời giải

Vận dụng trang 66 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em có thể làm được những sản phẩm nào khi sử dụng chất thải sinh hoạt làm nguyên liệu?

Xem lời giải

Bài 1 trang 67 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Tại sao nói nguyên liệu không phải là nguồn tài nguyên vô hạn?

Xem lời giải

Bài 2 trang 67 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Tại sao nhà máy sản xuất xi măng thường xây dựng ở địa phương có núi đá vôi

Xem lời giải

Bài 3 trang 67 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy mô tả sơ đồ về chuỗi cung ứng một nguyên liệu cụ thể.

Xem lời giải

Bài 4 trang 67 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Nhà máy sản xuất rượu vang dùng quả nho để lên men. Vậy quả nho là A.vật liệu B.nhiên liệu C.nguyên liệu D.khoáng sản

Xem lời giải

Bài 5 trang 67 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Cho các từ: vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu. Hãy chọn từ phù hợp với chỗ trống để hoàn thành các câu sau: a) Nước biển là (1)... dùng để sản xuất muối ăn, muối ăn là (2)... dùng để sản xuất nước muối sinh lí. b) Xi măng là (1)... dùng để làm bê tông trong xây dựng. Đá vôi là (2)... dùng đề sản xuất xi măng.

Xem lời giải

Bài 6 trang 67 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Sơ đồ sau đây cho thấy cây mía có nhiều ứng dụng trong thực tế:

Xem lời giải