Giải bài 5 trang 67 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Cho các từ: vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu. Hãy chọn từ phù hợp với chỗ trống để hoàn thành các câu sau:

  1. Nước biển là (1)... dùng để sản xuất muối ăn, muối ăn là (2)... dùng để sản xuất nước muối sinh lí.

  2. Xi măng là (1)... dùng để làm bê tông trong xây dựng. Đá vôi là (2)... dùng để sản xuất xi măng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Vật liệu là chất hoặc hỗn hợp 1 số chất được con người sử dụng như nguyên liệu đầu vào trong một quá trình sản xuất hoặc chế tạo để làm ra những sản phẩm phục vụ cuộc sống

- Nhiên liệu (chất đốt) khi cháy đều tỏa nhiệt và ánh sáng

- Nguyên liệu: là vật liệu tự nhiên (vật liệu thô) chưa qua xử lí và cần được chuyển hóa để tạo ra sản phẩm


Lời giải chi tiết

  1. (1) nguyên liệu,  (2) vật liệu

  2. (1) vật liệu,  (2) nguyên liệu


    Loigiaihay.com
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 13: Một số nguyên liệu