Trả lời luyện tập trang 65 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tại sao phải sử dụng nhiên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững?


Lời giải chi tiết

Nguyên liệu là tài sản quốc gia, của chung loài người. Sử dụng an toàn, hiệu quả sẽ giúp đảm bảo lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường.


Loigiaihay.comBình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 13: Một số nguyên liệu