Bài 4: Đo chiều dài

Bình chọn:
4.3 trên 105 phiếu
Lý thuyết Đo chiều dài

Lý thuyết Đo chiều dài KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu trang 18 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 18 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Vì sao khi đo chiều dài của sân trường người ta thường dùng thước cuộn hoặc thước dây, còn trong quá trình học tập các em lại thường sử dụng thước kẻ để đo?

Xem lời giải

1. Đơn vị và dụng cụ đo chiều dài
Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 18 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Cảm nhận của em về chiều dài đoạn thẳng AB so với chiều dài đoạn thẳng CD trong hình 4.1 như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 18 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy ước lượng chiều dài hai đoạn thẳng đó. Muốn biết kết quả ước lượng có chính xác không ta phải làm như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 19 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Kể tên những loại thước đo chiều dài mà em biết. Tại sao người ta lại sản xuất ra nhiều loại thước khác nhau như vậy?

Xem lời giải

Luyện tập mục 1 trang 19 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của mỗi thước ở hình 4.2a.

Xem lời giải

2. Thực hành đo chiều dài
Câu hỏi thảo luận mục 2 trang 19 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 4.3 và cho biết cách đo chiều dài trong trường hợp nào nhanh và cho kết quả chính xác hơn? Tại sao?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 2 trang 20 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 4.4 và cho biết cách đặt thước để đo chiều dài bút chì như thế nào là đúng?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 2 trang 20 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 4.5 và cho biết cách đặt mắt để đọc chiều dài bút chì như thế nào là đúng?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 2 trang 20 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 4.6 và cho biết kết quả đo chiều dài bút chì tương ứng ở các hình là bao nhiêu xentimet?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 2 trang 20 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy đo chiều dài của bàn học và chiều dài của quyển sách Khoa học tự nhiên 6 của em. Sau đó hoàn thành theo mẫu bảng 4.2.

Xem lời giải

Luyện tập mục 2 trang 21 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

- Hãy đo chiều dài đoạn thẳng AB và CD trong hình 4.1. Từ kết quả đo được em rút ra nhận xét gì? - Lấy ví dụ chứng tỏ giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai về kích thước các vật.

Xem lời giải

Vận dụng mục 2 trang 21 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy mô tả cách đo và tiến hành đo chiều cao của hai bạn trong lớp em.

Xem lời giải

Bài tập
Bài 1 trang 21 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 1 trang 21 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Lấy ví dụ về một loại thước đo chiều dài mà em biết và đọc GHĐ, ĐCNN của thước đó.

Xem lời giải

Bài 2 trang 21 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 2 trang 21 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Một thước thẳng có 101 vạch chia đều nhau, vạch đầu tiên ghi số 0, vạch cuối cùng ghi số 100 kèm theo đơn vị cm. Thông tin đúng của thước là

Xem lời giải

Bài 3 trang 21 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 3 trang 21 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Hãy ước lượng chiều dài lớp học, lựa chọn thước đo phù hợp để đo chiều dài lớp học rồi so sánh kết quả đo được với chiều dài ước lượng ban đầu của em.

Xem lời giải

Bài 4 trang 21 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 4 trang 21 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Hãy tìm cách đơn giản có thể đo gần đúng chiều dài quãng đường từ cổng trường vào lớp học của em.

Xem lời giải