Bài 4: Đo chiều dài

Bình chọn:
4.6 trên 60 phiếu
Câu hỏi mở đầu trang 18 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 18 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Vì sao khi đo chiều dài của sân trường người ta thường dùng thước cuộn hoặc thước dây, còn trong quá trình học tập các em lại thường sử dụng thước kẻ để đo?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 18 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 18 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Cảm nhận của em về chiều dài đoạn thẳng AB so với chiều dài đoạn thẳng CD trong hình 4.1 như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 19 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 19 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Quan sát hình 4.3 và cho biết cách đo chiều dài trong trường hợp nào nhanh và cho kết quả chính xác hơn? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 1 trang 21 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 1 trang 21 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Lấy ví dụ về một loại thước đo chiều dài mà em biết và đọc GHĐ, ĐCNN của thước đó.

Xem lời giải

Bài 2 trang 21 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 2 trang 21 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Một thước thẳng có 101 vạch chia đều nhau, vạch đầu tiên ghi số 0, vạch cuối cùng ghi số 100 kèm theo đơn vị cm. Thông tin đúng của thước là

Xem lời giải

Bài 3 trang 21 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 3 trang 21 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Hãy ước lượng chiều dài lớp học, lựa chọn thước đo phù hợp để đo chiều dài lớp học rồi so sánh kết quả đo được với chiều dài ước lượng ban đầu của em.

Xem lời giải

Bài 4 trang 21 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 4 trang 21 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Hãy tìm cách đơn giản có thể đo gần đúng chiều dài quãng đường từ cổng trường vào lớp học của em.

Xem lời giảiHỏi bài