Trả lời Câu hỏi thảo luận 2 mục 1 trang 18 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy ước lượng chiều dài hai đoạn thẳng đó. Muốn biết kết quả ước lượng có chính xác không ta phải làm như thế nào?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Ước lượng chiều dài đoạn thẳng AB là 2cm, chiều dài đoạn thẳng CD là 2,2 cm.

Muốn biết kết quả ước lượng có chính xác không ta cần dùng dụng cụ để đo (thước kẻ).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4: Đo chiều dài