Trả lời Câu hỏi thảo luận 4 mục 2 trang 19 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình 4.3 và cho biết cách đo chiều dài trong trường hợp nào nhanh và cho kết quả chính xác hơn? Tại sao?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Cách đo chiều dài trong trường hợp a nhanh hơn và cho kết quả chính xác hơn, vì:

+ Trường hợp a: thước cuộn có GHĐ dài hơn so với chiều dài của bàn nên khi đo sẽ chỉ cần đo trong một lần => Thời gian đo nhanh và cho kết quả chính xác hơn.

+ Trường hợp b: thước kẻ có GHĐ ngắn hơn nhiều lần so với chiều dài của bàn nên khi sử dụng thước kẻ để đo sẽ phải đo nhiều lần => Thời gian đo sẽ lâu hơn. Mặt khác, kết quả đo khi đo sẽ bằng tổng của các lần đo cộng lại nên sẽ có sự chênh lệch sai số.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4: Đo chiều dài