Trả lời Câu hỏi thảo luận 7 mục 2 trang 20 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình 4.6 và cho biết kết quả đo chiều dài bút chì tương ứng ở các hình là bao nhiêu xentimet?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

- Hình 4.6a: kết quả đo chiều dài bút chì là 6,8 cm.

- Hình 4.6b: kết quả đo chiều dài bút chì là 7 cm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4: Đo chiều dài