Bài 28: Nấm

Bình chọn:
4.6 trên 182 phiếu
Nấm

Lý thuyết Nấm KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Mở đầu trang 124 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Vậy các loại nấm đó có đặc điểm gì khác nhau?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 1 trang 124 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Gọi tên một số nấm thường gặp trong đời sống.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 2 trang 124 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Vẽ sợi nấm mốc và một số loại nấm lớn mà em quan sát được

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 3 trang 125 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 28.1, 28.2 và trả lời câu hỏi

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 4 trang 125 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy phân biệt nấm túi và nấm đảm. Các loại nấm em quan sát được ở hoạt động thực hành thuộc nhóm nấm đảm hay nấm túi?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 5 trang 125 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy chỉ ra điểm khác biệt giữa cấu tạo cơ thể nấm độc và các loại nấm khác.

Xem lời giải

Trả lời luyện tập trang 125 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy xác định môi trường sống của một số nấm bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu sau

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 6 trang 126 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Đặc điểm cấu tạo tế bào nấm men có gì khác với cấu tạo tế bào các loại nấm còn lại? Từ đó, em hãy phân biệt nấm đơn bào và nấm đa bào.

Xem lời giải

uyện tập trang 126 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Kể tên một số loại nấm ăn được mà em biết

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 7 trang 127 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 28.3, em hãy nêu vai trò của nấm trong tự nhiên.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 8 trang 127 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Từ thông tin gợi ý trong hình 28.4, em hãy nêu vai trò của nấm đối với đời sống con người.

Xem lời giải

Trả lời luyện tập trang 127 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy kể tên một số nấm có giá trị trong thực tiễn.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 9 trang 128 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 28.5, hãy kể tên một số bệnh do nấm gây ra. Các bệnh đó có biểu hiện như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 10 trang 128 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Từ thông tin gợi ý trong hình 28.6, nêu con đường lây truyền bệnh do nấm gây ra.

Xem lời giải

Trả lời luyện tập trang 128 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Từ các con đường truyền bệnh do nấm gây ra, em hãy đề xuất một số biện pháp phòng chống các bệnh thường gặp do nấm.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 11 trang 130 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Tại sao người ta không trồng nấm trên đất mà phải trồng trên rơm rạ.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 12 trang 130 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Có ý kiến cho rằng: "Môi trường trồng nấm rơm tốt nhất là gần địa điểm có chăn nuôi gia súc, gia cầm." Theo em, ý kiến trên đúng hay sai? Giải thích.

Xem lời giải

Vận dụng trang 130 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Nấm men được ứng dụng trong những lĩnh vực nào của đời sống con người.

Xem lời giải

Bài 1 trang 130 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt nấm đơn bào và nấm đa bào, nấm đảm và nấm túi, nấm độc và nấm không độc?

Xem lời giải

Xem thêm