Trả lời câu hỏi thảo luận 7 trang 127 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình 28.3, em hãy nêu vai trò của nấm trong tự nhiên.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Vai trò của nấm trong tự nhiên: Nấm tham gia vào quá trình phân hủy xác sinh vật, phân hủy rác hữu cơ, góp phần làm sạch môi trường.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 28: Nấm