Trả lời câu hỏi thảo luận 12 trang 130 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Có ý kiến cho rằng: "Môi trường trồng nấm rơm tốt nhất là gần địa điểm có chăn nuôi gia súc, gia cầm." Theo em, ý kiến trên đúng hay sai? Giải thích.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào điều kiện sống của nấm.

Lời giải chi tiết

Ý kiến trên sai. Bởi vì nơi trồng nấm phải là nơi thoáng mát và sạch sẽ. Sạch sẽ ở đây có nghĩa là phải xa nơi gần chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm (heo, gà vịt,...). Những nơi này thường bẩn, không thích hợp với điều kiện sống của nấm rơm.


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 28: Nấm