Trả lời câu hỏi thảo luận 5 trang 125 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy chỉ ra điểm khác biệt giữa cấu tạo cơ thể nấm độc và các loại nấm khác.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 28.1 và 28.2.

Lời giải chi tiết

Cấu tạo nấm độc khác với các nấm thường khác đó là có thêm một lớp bao quanh thân nấm ở dưới phiến mũ nấm được gọi là vòng cuống nấm và bao gốc nấm.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 28: Nấm