Trả lời câu hỏi thảo luận 6 trang 126 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Đặc điểm cấu tạo tế bào nấm men có gì khác với cấu tạo tế bào các loại nấm còn lại? Từ đó, em hãy phân biệt nấm đơn bào và nấm đa bào.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Tế bào nấm men được cấu tạo từ một tế bào

Các loại nấm khác được cấu tạo từ nhiều tế bào

Phân biệt:

Nấm đơn bào: cấu tạo nên từ một tế bào

Nấm đa bào: cấu tạo nên từ nhiều tế bào


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 28: Nấm